top of page

רפרנט/ית פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

6076

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

תחומי

אחריות

מועצה מקומית בית אל עומדת בפתחו של שינוי מהותי בהיקף גודלה, מרשות קטנה המשרתת כ-7,000 תושבים כיום לרשות שתשרת כ14,000 תושבים. הכפלת היקף המועצה טומנת בחובה מספר אתגרים: יצירת מקורות הכנסה לעירייה, יצירת מקורות תעסוקה איכותיים וקליטת תושבים, הקמת מבני ציבור וחינוך, התאמת השירותים לתושב ועוד. כל אלה מחייבים ליווי כלכלי, תזרימי ותקציבי מדויק לצד פיתוח כלכלי ויציבות פיננסית.

האתגר

ייזום, הובלה וניהול של פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות ומיצוי משאבי ממשלה וגופים נוספים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ינון שב ציון

0506239003

איש / אשת קשר

איציק כהן

עדי כהן

bottom of page