top of page

עוזר/ת ראש רשות לתחום שירות לתושב

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

15750

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

מישור החוף

1. איגום וסנכרון פנים ארגוני
2. ליווי ראש הרשות בתהליך הרפורמה הארגונית
3. סיוע בהקת מערך פיתוח ההון האנושי מקצועי
4. טיוב, הטמעת תפיסת השירות באגפים ובמחלקות השונות
5. קידום והטמעה של מערכת דיגיטלית לשירות לתושב

תחומי

אחריות

אחד האתגרים המרכזיים במועצה המקומית הוא האתגר הארגוני. המבנה הארגוני הקיים סובל ממחסור בתקנים ופונקציות חשובות ומרכזיות באגפים וביחידות השונות, לצד היעדר תרבות ארגונית, היעדר איגום ותכלול פנים ארגוני, מתמודדת הרשות שנים עם בעיה אקוטית בתפקוד השוטף ובתהליך ההבראה שעוברת הרשות. האתגר הארגוני פגע בשירות לתושב ובמתן מענים הולמים. האתגר משליך על התפקוד בפן הניהולי והמקצועי ומעכב פיתוח הון אנושי. הרשות בדירוג חברתי- כלכלי 2, מתגוררים בה כ 16 אלף תושבים. הרשות מעוניינת להרחיב את המענה והשירות לתושבים בכל תחומי החיים.

האתגר

הרשות מובילה תהליך רה-ארגון כוללני ומקיף. במסגרת החלטת הממשלה 1804 מקצה משרד הפנים תקציב ייעודי למטרה זו. הרשות החלה למפות את היחידות והאגפים ברמת התקנים והצרכים, הכינה חזון ארגוני וכעת יש לפרוט אותו לתכנית עבודה אופרטיבית. הרשות מקדמת מול משרד הפנים תהליך לאישור יותר מ-6 תקנים חדשים לחיזוק מערך ומצבת העובדים במספר אגפים ומובילה תהליך להטמעת תרבות ארגונית ודפוסי עבודה וקידום מערך הסמכות והכשרות והשתלמויות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוראד פתחי עמאש

איש / אשת קשר

אמל אסדי

0523033594

מיה בירמן

bottom of page