top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אסטרטגיה וחדשנות בעיריית אשקלון

מזהה תפקיד:

37100-9

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

167,810

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ליווי פרויקטים אסטרטגיים הנמצאים בראש סדר העדיפויות של העירייה ואגף אסטרטגיה
2. מיפוי מיזמים כלכליים קיימים וזיהוי עוגנים ופרויקטים פוטנציאליים
3. ניהול הממשק עם גורמי חוץ רלוונטיים כגון יועצים, פרוייקטורים, משרדי ממשלה.
4. רתימת בעלי תפקידים רלוונטיים מהעירייה לשותפות בפרוייקטים

תחומי

אחריות

אשקלון מיישמת בימים אלה את הסכם הגג מהגדולים במדינה והאתגרים העומדים בפני הרשות עצומים: קליטה של עשרות אלפי תושבים חדשים כבר בשנתיים הקרובות, הקמת תשתיות ומבני ציבור והגדלת הכנסות הרשות.

האתגר

1. הגשה יישום וביצוע של החלטות ממשלה.
2. בניית תוכנית כלכלית לפרויקטים עירוניים כלכליים.
3. בניית ממשקים אל מול אגפים השונים. להטמעת פרוייקטים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רועי כהן, מנהל אגף אסטרטגיה וחדשנות

0544422720

איש / אשת קשר

אלינור מזכירת האגף

086792311

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page