top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תחום שירות לתושב בעיריית לוד

מזהה תפקיד:

37000-5

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

91,629

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

לא מאושכלת

אל מול גידול האוכלוסייה המשמעותי הצפוי בעיר בשכונות החדשות ובמסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית ישנו
צורך בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית בעירייה:
-חיזוק הממשקים בין האגפים
-בניית מסדי נתונים ותהליכי בקרה הנוגעים לצורכי ולפניות התושבים עם מסדי נתונים.
-הטמעת תפיסה שירותית חדשנית תוך שימוש בכלים טכנולוגים

תחומי

אחריות

עיריית לוד שמה לה לדגל את נושא השירות לתושב בעיר. השנה הוגדרה כשנת השירות בעירייה. הוקם מתחם שירות הכולל בתוכו את כל השירותים לתושב.

האתגר

.1שיפור וייעול ממשקי השירות לתושב והרחבת השירותים הניתנים באופן דיגיטלי לתושבי העיר
.2סיוע בניהול מרכז שירות לתושב: בניית מסד נתונים לכלל שירותי העירייה ומיפוי צרכי התושבים ריכוז פרויקטים מובילים בתחומי השירות, פיתוח תודעת שירות בקרב עובדי העירייה ויצירת מערכת בקרה לאיכות השירות – הפנים והחוץ ארגוני.
.3 פיתוח ושיפור הקשר של העירייה עם התושב בדגש על אמצעים דיגיטליים.
.4 אחריות על תוכניות העבודה השנתיות של האגף, ליווי וייעוץ למנהלי המחלקות והובלת תהליך להטמעת החזון

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מנהלת אגף קהילה ושירות לתושב, אפרת אברהם

0536279008

איש / אשת קשר

יש לפנות אל הממונה

,

,

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page