top of page
BG_single.jpg

רכז/ת משאבי אנוש ופיתוח הון אנושי בעיריית כפר קאסם

מזהה תפקיד:

90634-3

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

25,971

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

השרון

1. הובלה של תהליכים אסטרטגיים לפיתוח ארגוני בתחום ההון האנושי בהנחיית מנכ"ל העירייה ומנהל משאבי אנוש.
2. פיתוח והטמעת תכנית הדרכות והכשרות מותאמות תפקיד לקידום ההתפתחות המקצועית של העובדים על פי צרכי הרשות.
3. איתור מועמדים מקצועיים וגיוסם וכן קידום תהליכי קליטה מיטביים.
4. גיוס ומיצוי משאבים לטובת רווחת העובדים ויישום פעולות רווחה בהתאם.

תחומי

אחריות

עיריית כפר קאסם מתמודדות עם שני אתגרים עיקריים בניהול המשאב האנושי בעירייה:
- פיתוח כוח האדם הקיים ושימורו באמצעות הכשרות ופיתוח מקצועי והנחלת פעולות לרווחת העובדים.
- התאמה הדרגתית של המבנה הארגוני של העירייה לצרכי העיר המשתנים בהתאם לגידול הדמוגרפי והפיתוח של העיר וגיוס הון אנושי מקצועי בהתאם.

האתגר

מחלקת משאבי אנוש יציבה.
מערכות תומכות - נוכחות, תיקי עובד מקוונים, הגדרות תפקיד.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עאהד עאמר, מנהל משאבי אנוש

0507862370

איש / אשת קשר

אלון בלום

0528118012

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page