top of page

רפרנט פיתוח קשרי קהילה וקליטת תושבים

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

158683

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

9

אשכול רשויות

1. ניהול תהליך "קליטת תושבים חדשים" – ליווי שלב ההפעלה וההטמעה, הפקת לקחים משלב ההטמעה והמשך פיתוח והרחבה של התהליך
2. הוצאת תכנית העבודה אל הפועל, פיתוח ערוצי קליטה ושירות נוספים
3. איסוף וניהול מסד הנתונים הנוגעים להכרות, קליטת ושירות לתושב - לבניית אסטרטגיה לעתיד, וקבלת החלטות בהווה
4. קידום ופרויקטים שונים בנושאים הנ"ל בהתאם לתפיסת ראש העיר.

תחומי

אחריות

העיר בת ים מונה כ- 160,000 תושבים וממוצבת כעיר המובילה בתהליכי התחדשות עירונית וזאת לצד בניית שכונת מגורים חדשה. בעשור הקרוב העיר אמורה לגדול באופן משמעותי עד לכדי הכפלת מספר התושבים. במצבה הקיים, העיר מונה מגוון רחב מאוד של תושבים – קהילות מגוונות של צעירים, ותיקים ועולים חדשים. לגידול המדובר השפעה דרמטית על אופייה של העיר לעתיד ועל השירותים אותם תצטרך העירייה לספק לתושביה הותיקים והחדשים כל קהילה וקבוצה לפי צרכיה הייחודים. הנהלת העיר משקיעה רבות בפיתוח כלים להתמודדות נאותה עם הגידול הצפוי מתוך מטרה להתחיל את התליכי הקליטה מוקדם כלל הניתן על מנת להיערך לשינויים הנ"ל באופן הנדרש.

האתגר

חטיבות העירייה השונות, בהובלת לשכת ראש העיר, פועלות במגוון ערוצים על מנת לתכנן ולהתכונן להתליכי קליטת התושבים בטווח הקרוב ובטווח הרחוק על מנת להנגיש את השירות לתושבים הקיימים והחדשים באופן יזום ולייצר ראייה הוליסטית של תושב באופן חוצה יחידות. במסגרת תפיסה זו יוזמת העירייה הקמת נציגויות תושבים מקהילות קיימות לצד קהילות עתידיות בכדי לסייע ככל הניתן הן בתהליכי הקליטה של תושבים חדשים ובהן בהתמודדות של תושבי העיר הותיקים עם השינויים הפיזיים והדמוגרפיים הנגזרים מהתהליכים הנ"ל.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

צביקה ברוט

איש / אשת קשר

ציון חלילי

0522557570

עדי כהן

bottom of page