top of page

רפרנט מיזמים כלכליים

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. קידום ותחזוק פורומים כלכליים, כולל קשר עם שחקני המפתח המסוגלים להוביל לפיתוח כלכלי באזור.
2. קשר מול משרד הכלכלה, רשות החדשנות ומשרדי ממשלה נוספים לקידום הקמה, אישור וניהול של אזורי תעשיה ופיתוח ההייטק במרחב.
3. ניהול, ביצוע ובקרה של המיזמים הכלכליים שהוקמו דרך מכרזים, התקשרויות, הסכמי שת"פ ומסחר וכל מה שנדרש להפעלת ולקידום המיזם.
4. עמידה בקשר עם הרשויות בכל הנוגע לשירותים הניתנים להם במסגרת התקשרויות המדף.

תחומי

אחריות

האתגר המשמעותי ביותר של רשויות בישראל הינו האתגר הכלכלי. רשויות חזקות כלכלית מספקות לתושב שלהן שירות מיטבי בעשרות מונים מרשויות חלשות. באגף פיתוח כלכלי באשכול יו"ש שמנו לעצמנו למטרה לקדם מיזמים כלכליים במגוון תחומים על מנת לייצר איתנות פיננסית לרשויות שתתבטא בשירות מיטבי לתושב.

האתגר

כמענה לאתגר, האשכול הציב לעצמו יעדים לפעולה במספר צירים לטווח הקצר והארוך:
אנרגיה- כתיבת מספר מכרזי ענק בתחום, עם תוצאות מובילות ברמה ארצית שהביאו ליצירת מקורות הכנסה פאסיביים משמעותיים לרשויות, בכלל צירי האנרגיה.
תיירות- הובלת נושא התיירות בשטחי האשכול מתוך ראייה כלכלית של פיתוח העסקים והתעסוקה במרחב.
תחבורה- קידום נושא התחבורה הציבורית לרבות תשתיות מתוך הבנה כי תחבורה יעילה ואמינה מהווה מקפצה להצלחה בקידום התעסוקה והתעשייה במרחב.
התקשרויות מדף- יציאה עם מכרזים חסכוניים לשירותים ורכש לרשויות.
תעשיה- קידום מנהלת לתכנון , ביצוע, ושיווק של אזורי תעשייה ותעסוקה ברחבי האשכול.
הצוער ייזום ויקדם מיזמים חדשים וקיימים אשר יסייעו גם הם בחיזוק האיתנות הפיננסית של הרשויות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אביתר קצב

איש / אשת קשר

ציפי ילון

0545733257

עדי כהן

bottom of page