top of page

רפרנט/ת סביבה אורבנית

תכנון אסטרטגי, תכנון אורבני, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

256754

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. ריכוז תחום תכנון בר-קיימא במנהל ההנדסה: מחקר ופיתוח הנחיות ומדיניות לתכניות בינוי בנושאי ממשק המבנה לסביבה האורבנית.
2. קביעת מדיניות עירונית והטמעתה בתכניות בנין עיר ותכניות מפורטות.

3. הצטרפות לצוותי התכנון בפרויקטים המתוכננים ע""י מנהל ההנדסה ומבוצעים באמצעות החברות העירוניות השונות.

תחומי

אחריות

העיר מבקשת לקדם סביבה עירונית מקיימת ומאתגרת, לייצר אורבניות תוססת הנותנת עניין ומענה לטווח רחב של גילאים.

האתגר

אנחנו מבקשים להעביר את המיקוד למפגש הנוצר בין המבנה לקרקע שסביבו. הגדרה ותוכן עדכניים למרחב המקשר בין מבנים עירוניים ופרטיים במטרה לייצר חויות עירוניות חדשות וסביבה מעוררת השראה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אדריכלית ענת דוד-שטיבלמן

איש / אשת קשר

אדר' נוף טובי דון

0523929955

אימי שופן

bottom of page