top of page

רפרנט/ית מידע וידע ( דיגיטציה)

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

21683

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. בנייה וניהול הביג דאטה של המועצה
2. מתן שרות למחלקות המועצה
3. יצירת דשבורד רשותי ב - BI
4. הפקת דוחות וקבלת החלטות מבוססות נתונים

תחומי

אחריות

מועצה אזורית הגליל העליון פרוסה על פני 300,000 דונם ומורכבת מ29 קיבוצים. המועצה עובדת בניהול דו רובדי, הן עקב החוק והן מתוך אמונה שבניהול זה, יקבל התושב את השרות הטוב ביותר.
כיום, ישנו פער ואי חפיפה בין המידע הקיים בקיבוץ לבין זה הקיים במועצה.
המועצה מתבססת על מספר מקורות ידע- כגון CRM , מרשם אוכלוסין, מערכות הגבייה והמים. בעוד הקיבוץ מתבסס על מערכות מידע שלו.
האתגר יצירת ממשק בין המערכות שיצור מאגר ידע אחד.
וקבלת החלטות מבוססות נתונים

האתגר

המועצה תיצור איחוד של כלל המידע בנושא תושבים בין מערכות המועצה לבין מערכות בקיבוץ באופן שקוף, תבנה מאגר מידע רשותי משותף עם הקיבוצים כדי ליצור מערכת לקבלת החלטות מבוססות נתונים-בעזרת כלי ניתוח נתונים מתקדמים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עידית חמל

איש / אשת קשר

שי קרוננבלום

0549989766

מעין בלוך

bottom of page