top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית אסטרטגיה, מעקב ובקרה במועצה מקומית שגב-שלום

מזהה תפקיד:

91286-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

12,569

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. גיבוש והטמעת תוכנית אסטרטגית לרשות.
2. יצירת מערכת שליטה ובקרה ניהולית ברשות
3. הובלת תהליכי דיגיטציה וניהול הידע והמידע ברשות
4. סיוע למנכ"ל ולמנהלי יחידות בגיבוש תוכניות עבודה מקושרות תקציב
5. מעקב ובקרה על תכניות עבודה שנתיות של היחידות השונות ברשות

תחומי

אחריות

פעילות הרשות כיום מנוהלת בחלקה הגדול ברמה היומיומית, ללא תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח. בנוסף, אין ברשות מערך מעקב ובקרה על פעילויות היחידות השונות ברשות.

האתגר

במסגרת תהליך הליווי הארגוני של תכנית של משרד הפנים2397, הוגדרו מבנה ארגוני, הגדרות תפקיד ונהלי עבודה ליחידות הרשות השונות, כך שקיימת כיום תשתית ארגונית המאפשרת תוכנית אסטרטגית לרשות. וכן הכנסת כלים ופלטפורמות לתהליכי מעקב ובקרה ניהוליים על פעילות היחידות ברשות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

סלימאן אבו רמשה, מנכ"ל הרשות

0506928044

איש / אשת קשר

עודה אבו סריחאן

0505513156

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page