top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תשתיות ופיתוח במועצה מקומית ג'סר א-זרקא

מזהה תפקיד:

90541-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

15,750

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

מישור החוף

1. ריכוז והובלת מערך התשתיות והפרויקטים התכנוניים
2. הובלת תכנון אורבני במרחב הציבורי
3. ריכוז תהליך הדיגיטציה באגף
4. גיבוש והטמעת דפוסי עבודה ותוכנית עם כלל יחידות הרשות

תחומי

אחריות

# הרשות המקומית מתמודדת שנים במחסור במשאב אנושי במחלקת ההנדסה והתכנון, ומחוסר אמצעים ותוכנות הנדסיות.
# הדיגיטציה של אגף ההנדסה כמעט ולא קיימת. לא קיים מאגר או ארכיון דיגיטלי.

האתגר

במסגרת החלטת הממשלה 1804 מובילה המועצה תהליך התייעלות שכולל הגברת המשאבים באגף ההנדסה, הן האנושיים והן החומריים. הרשות מתכננת לגייס עובדים נוספים לאגף, גיבוש תכנית עבודה שנתית לשיפור השירות ומתן מענה הולם לתושבים וטיפול בתשתיות, בפרויקטים, ובהעצמת התכנון האורבני.
הרשות הקצתה תקציב לרכישת תוכנות ואמצעים דיגיטליים לאגף לשיפור התפקוד והשירות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יצחק פינקוס, מהנדס הרשות

0544644599

איש / אשת קשר

סמי ג'רבאן

0524070547

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page