top of page

רפרנט/ית תשתיות ופיתוח

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אורבני, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

15750

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

מישור החוף

1. ריכוז והובלת מערך התשתיות והפרויקטים
2. הובלת תכנון אורבני ותכלול תכניות פיתוח
3. ריכוז תהליך הדיגיטציה באגף
4. עזרה למהנדס בהקמת מערכת GISברשות
5. עזרה למהנדס בריכוז המודע על ידי בהקמת מאגר או ארכיון דיגיטלי
6. גיבוש דפוסי עבודה ותכנית שותפות עם כלל יחידות הרשות וגם ברמה אזורית
7. ליווי שיפוץ במוסדות חינוך

תחומי

אחריות

הרשות המקומית מתמודדת שנים ממחסור במשאב אנושי באגף ההנדסה והתכנון, ומחוסר אמצעים ותוכנות הנדסיות בסיסיות. המהנדס מתקשה לתכלל ולהוביל ולעקוב אחר כל תכניות האב ותכניות הפיתוח של היישוב לבד. בשגרה הוא מתמודד עם בעיות של תשתיות ופיקוח על פרויקטים, אשר גוזלים ממנו הרבה זמן ומאמצים. בנוסף הדיגיטציה של אגף ההנדסה לא קיימת. לא קיים מאגר או ארכיון דיגיטלי דבר המקשה על תפקוד המהנדס. אתגרים אלו מהווים חסם בפני המהנדס והרשות ומונעים כל ייעול בעבודת המהנדס או כל תכנון אסטרטגי עתידי ליישוב וזה מגביל את יישום החלטות הממשלה בנושא התשתיות והתכנון.

האתגר

במסגרת החלטת הממשלה 1804 מובילה המועצה תהליך התייעלות שכולל הגברת המשאבים באגף ההנדסה, הן האנושיים והן החומריים. הרשות מתכננת לגייס עובדים לאגף ותקנים חדשים, גיבוש תכנית עבודה שנתית לשיפור השירות ומתן מענה הולם לתושבים ולטיפול בתשתיות, בפרויקטים ובהעצמת התכנון האורבני. כמוכן הרשות הקצתה תקציב לרכישת תכניות ואמצעים דיגיטליים לאגף לשיפור התפקוד והשירות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איציק פינקוס

איש / אשת קשר

אמל אסדי

0523033594

מיה בירמן

bottom of page