top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכניות עבודה וניהול ידע במועצה אזורית עמק המעיינות

מזהה תפקיד:

2307-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

16,029

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1. ליווי, תכלול והנגשת מידע ונתונים לטובת קבלת החלטות מבוססת נתונים
2. קידום שגרות עבודה מבוססת נתונים מול המחלקות השונות
3. ליווי והטמעת תכניות עבודה מקושרות תקציב
4. ניתוח נתונים רשותיים וזיהוי מגמות עתידיות
5. שותפות בצוות לבניית תכנית אב רשותית

תחומי

אחריות

המועצה שואפת בשנים האחרונות לעשות קפיצת מדרגה ביכולת לעבוד ולקבל החלטות על בסיס נתונים באופן מקצועי ומדויק יותר. זאת מתוך רצון לדייק את השירותים, להקצות את המשאבים באופן מושכל ומבוסס יותר ולמצות אותם באופן מיטבי. בייחוד, לאור הגידול והצמיחה המשמעותית של המועצה בכל שנה (בהיקף של 3%), ולאור האוכלוסיה בישובים הולכת ונעשית מגוונת מדי שנה.
קיים קושי גדול לסנכרן בין מאגרי המידע השונים במועצה ובין המערכות השונות וברוב המחלקות העבודה נעשית ללא התבססות על נתונים רלוונטיים. בנוסף, לא קיימות שגרות עבודה סדורות המאפשרות איסוף וטיוב של נתונים לטובת קבלת החלטות

האתגר

תהליך לקידום קבלת החלטות על בסיס נתונים שיכלול: מיפוי מאגרי המידע הרשותיים וטיוב הנתונים. ביסוס שגרות עבודה מיטביות לעדכון וסנכרון בין המחלקות.
ניתוח נתונים רשותיים וזיהוי מגמות עתידיות לטובת יצירת תובנות.
בניית תכנית אב רשותית המתבססת על תובנות אלו.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מיה גומא להב, מנכ"לית המועצה

0504047997

איש / אשת קשר

תאיר קלימן

0546333793

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page