top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון מרחב ציבורי בעיריית רהט

מזהה תפקיד:

91161-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

74,753

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ניהול, אסדרה וייזום תהליכי תכנון למרחב הציבורי ברהט.
2. ליווי, בקרה, ופתירת חסמים בפרויקטים תכנוניים קיימים.
3. כתיבת מדיניות ופיתוח אסטרטגיה בתום התכנון של המרחב הציבורי.
4. ייצוג העירייה בתהליכי תכנון רלוונטיים, שותפות בשולחנות עגולים בתחום התכנון.

תחומי

אחריות

ברהט 33 אלף דונם שטח הכולל בתוכו עשרות ומאות פרויקטים ותוכניות. מנהל הנדסה, נמצא כיום בתת תקינה משמעותית, ומהווה הגורם העיקרי בתכנון העיר לשנים קדימה. נדרשת פונקציה מתכללת לתחום תכנון המרחב הציבורי בעיר.

האתגר

הרשות מתעתדת לגייס אדריכל אשר ישמש פונקציה מקצועית בכירה לנושא אשר יוביל ביחד עם הצוער את כל נושא התכנון בעיר. לשם כך מוקדשים תקציבים רבים לניהול וכתיבת תכניות עבודה בתחום התכנון יחד עם מחלקת אסטרטגיה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אבראהים אבו סהיבאן, מהנדס העיר

0505506385

איש / אשת קשר

תקוא אלקרינאוי

0522474320

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page