top of page

רפרנט/ית תכנון וGIS

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

5255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. הוצאת תכנית עבודה מתכנית האב וקידום תבע"ות מפורטות
2. ליווי הרשות מול תבעו"ת של יזמים פרטיים
3. קידום סקרי קרקע והכרזות של אדמות מדינה לטובת התפתחות עתידית של היישוב (קו כחול)
4. פיקוח וניהול מערכת ה– GIS של היישוב ברמה של יכולת לניהול ותפעול היישוב

תחומי

אחריות

בשנים האחרונות נבנות במועצה מקומית עמנואל שכונות חדשות ועבורם מתחמים חדשים. יחד עם זאת, כוח האדם במועצה לא גדל וקיים פער בקידום תוכניות וניהול ממשק מול מתכננים, משרדי ממשלה ומוסדות התכנון השונים. יש צורך בניהול תהליכים מפורטים הכוללים תכנון להמשך הבנייה בשנים הקרובות.

האתגר

המשך בניית תוכנית אב שמתכללת את כל השינויים שמתרחשים במועצה, לרבות תשתיות אב ומתאימה את תפקודה הפיזי של המועצה להתרחבותה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמעון וייזמן

איש / אשת קשר

תמר ולד פרל

0542182294

עדי כהן

bottom of page