top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון ויזום במועצה אזורית שומרון

מזהה תפקיד:

7372-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

45,696

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. תכלול, וקידום של אישור תוכניות
2. תכלול תוכנית בינוי יישוביות ותיאום מערכות
3. מיפוי אי התאמות תכנוניות ביישובים ויצירת מענים מתאימים
4. הקמת מערכת GIS והטמעתה במחלקות בממשק גבוה עם ההנדסה

תחומי

אחריות

מועצה אזורית שומרון מתמודדת עם צמיחה דמוגרפית, ומתן שירות ליישובים בפריסה גיאוגרפית רחבה.
מספר רב של יישובים נמצאים כיום בתהליך של אישורי תב"עות להרחבה במקביל לבנייה מואצת של יחידות דיור ומוסדות חינוך. האתגר המרכזי הינו אישור תב"עות וכן ליווי היישובים לתכנון נכון של המרחב.

האתגר

ליווי היישובים בבניית התב"ע ותהליכים סטטוטוריים ובניית תהליכי עבודה לוועדת התכנון.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יהודה אלקלעי, מהנדס המועצה

0536823668

איש / אשת קשר

אלמוג תירם

0547406927

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page