top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון במועצה מקומית קרית ארבע

מזהה תפקיד:

83611-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

8,255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. הסדרת תהליכי בקרה ופיקוח על המתכננים השונים שעובדים עם הרשות במסגרת מיקור חוץ
2. קביעת סדרי עבודה ולו"ז של ביצוע פרויקטים תכנוניים וביצועיים כאחד
3. הובלה והכנה של תיקי פרויקטים מסודרים בתחום מבני הציבור והשצפי"ם להגשה עבור משרדי ממשלה וגורמים אחרים זאת במסגרת תכנית אב לשטחי ציבור
4. ממונה על הטמעת התהליכים הדיגיטליים במחלקה

תחומי

אחריות

מחלקת הנדסה מתכננת תבעו"ת חדשות וכן פרויקט התחדשות עירונית לצד קידום פרויקטים נוספים בתחומי אחזקה ובינוי של מבני ציבור, חידוש תשתיות, שיפור דיור ועוד.

האתגר

הרשות מתעתדת לגייס כ"א נוסף למחלקה על מנת לייעל ולהוביל את התכלול וסדר היום של עבודת המחלקה: בניית תב"עות ותהליך התחדשות עירונית

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יצחק קטורזה, מהנדס הרשות

0528564563

איש / אשת קשר

ניתן לפנות אל הממונה

0528564563

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page