top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון במועצה מקומית יפיע

מזהה תפקיד:

90499-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

20,135

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

גליל ועמקים

1. ניהול ותכלול פרויקטים תכנוניים (כמו אזור התעשייה העתיד)
2.ניהול ממשקים עם משרדי הממשלה ומוסדות התכנון לרבות הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה מבוא העמקים
3. מעקב אחר ביצוע תוכניות המפורטות ברשות
4. טיפוח המערך הארגוני של מחלקת ההנדסה

תחומי

אחריות

הרשות הגישה בקשה לההפך לעיר, ונמצאת בהתרחבות מואצת.
חיזוק וטיפוח המערך ההנדסאי בשני מישורים:
1. פנים ארגוני – בתוך מחלקת ההנדסה ויחד עם מחלקות אחרות ברשות
2. חוץ ארגוני – אל מול משרדי הממשלה בכלל ומשרד הבינוי והשיכון במיוחד.

האתגר

מערכת GIS, במחלקת הנדסה.
הקצאת תפקיד במחלקת ההנדסה עם ידע, אנרגיה ושאפתנות צעירה שיתרום ויוביל מהלכים ויטפח את שגרות העבודה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ג'ואד מג'אמסה, סגן מהנדס המועצה

0548637017

איש / אשת קשר

דורגאם זיאדנה

0545711870

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page