top of page

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי - נתניה

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

269660

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

1. בניית תקינה של כ"א לצורך ניהול תקין עפ"י האסטרטגיה בהתאם למטרות הארגון והמינהל.
2. בניית אסטרטגיה בנושא חדשנות והתייעלות בתהליכי עבודה פנים ארגוניים
3. הטמעת כלים לבניית תוכנית עבודה ובקרה מול מחלקות העירייה השונות
4. הובלת תהליכי עבודה פנים אגפיים לשיפור השירות לעובד

תחומי

אחריות

העיר נתניה מונה 276800 תושבים (הנתון לפי משרד הפנים. נתוני הלמ"ס- 239,400) ומהווה העיר השישית בגודלה בישראל. העיר נמצאת בתהליך של עיור מואץ , הגורם להתרחבות הפעילות בעירייה בכלל, ובתחום המשאב האנושי בפרט. כמו כן, נדרשות התאמות של תהליכי עבודה, מתן פתרונות חדשניים, בנייה ועדכון של תכניות עבודה מקושרות תקציב ועוד.
מינהל כללי אמון על מספר תחומים עיקריים:
1. ניהול המשאב האנושי
2. שירות וחדשנות לתושב
3. קליטת עלייה
4. רכש ולוגיסטיקה
5. איכות ותכנון אסטרטגי
6. פרוייקטים במרחב הציבורי
7. פרוייקטים לאומיים
האתגר העיקרי של המינהל להוביל את הפעילות הארגונית ולתת מענה לצרכים המשתנים בצורה מהירה , חדשנית ומובנית.

האתגר

במהלך השנה הקרובה תוקם מחלקת ארגון ושיטות, שתעסוק באסטרטגיה, בבניית תקינה, בנייה והטמעה של תכניות עבודה מקושרות תקציב, שיפור תהליכי עבודה פנים ארגוניים, תוך מכוונות לשירות פנים ארגוני ולתושבים. לצורך כך נדרש בעל תפקיד מתאים , שיעסוק בנושאים הנ"ל בכפוף לסמנכ"ל וראש המינהל הכללי.
בימים אלה, משתתף המינהל בפרויקט "עיור מואץ" , שמוביל אגף בכיר תכנון ופיתוח הון אנושי במשרד הפנים , ומוביל תהליכי מצוינות בהון האנושי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חיה שניידר

איש / אשת קשר

דלית טובי

0547796599

עדי כהן

bottom of page