top of page

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי - כסיפה

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

19837

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

תחומי

אחריות

מועצה מקומית כסיפה לא עבודת עם תוכניות עבודה מקושרות תקציב ותכנון אסטרטגי, הרשות הכירה בחשיבות התכנון האסטרטגי ותוכניות עבודה כתחום ליבה אשר מסייע לה להתמודד עם אתגרי הרשות.

האתגר

הקמת האגף לתכנון ואסטרטגיה
אשר יבנה תוכנית אסטרטגית יצור ויוביל שגרות עבודה. וכן הובלה והטמעה של תוכניות עבודה מקושרות תקציב ברשות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חוסאם אבו סיאם

0506450461

איש / אשת קשר

חוסם אבו סיאם

0506450461

אימי שופן

bottom of page