top of page

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי - בת ים

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

158683

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

9

אשכול רשויות

1. הובלת תכניות אסטרטגיות עירוניות חוצות ארגון כולל איסוף וניתוח נתונים. עבודה מול גורמים עירוניים שונים הטמעה וליווי היישום.
2. איתור ואיסוף נתונים , עיבוד של הנתונים כבסיס להסקת מסקנות ולקבלת החלטות
3. ייזום, קידום והטמעת חדשנות ברשות- עיצוב שירות, מחקרי משתמשים, בניית פרסונות וכו'.
4. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ועבודה רוחבית מול מנהלים ויחידות עירייה בקידום תכניות העבודה ליישום

תחומי

אחריות

עיריית בת ים הינה מהמובילות בישראל בתוכניות "פינוי-בינוי" לסוגיהן. נוסף על אלו מיקומה המרכזי מוביל לשיתופה בפרויקטים ממשלתיים משמעותיים באזור גוש דן. לנתונים אלו השפעה משמעותית על עבודת העירייה בשנים הקרובות בכלל ההיבטים: פיתוח ארגוני, פיתוח תשתיות ופרויקטים עירוניים, פיתוח כלכלי ואיזון תקציבי לצד הגברת השירות לתושב.

האתגר

פיתוח תכניות אסטרטגיות לעיר בתחומי המיקוד, פיתוח אסטרטגיה עירונית, קידום תהליכים רוחביים באמצעות סנכרון יחידות העירייה השונות והמשך עבודה מבוססת נתונים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

רותם ניסים

איש / אשת קשר

רותם ניסים

0526488823

עדי כהן

bottom of page