top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי - תיירותי באשכול רשויות הגליל והעמקים

מזהה תפקיד:

1-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

-

מדד חברתי-כלכלי

-

תושבים

460,696

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

התפקיד הינו באשכול

1. בנית מתודולגית עבודה ותהליכי התקשרות להכנת תכניות אסטרטגיות ותכניות אב
2. ריכוז והובלת תכניות אסטרטגיות ותכניות אב בשיתוף היחידות המקצועיות ובאופן עצמאי
3. ניהול פלטרפומת שיתופי פעולה בתחום פיתוח כלכלי אזורי
4. ניהול פרויקטי בתחום פיתוח כלכלי - תיירותי

תחומי

אחריות

האשכול בונה ומפתח תחומי עיסוק חדשים וגייס תקציבים לגיבוש והכנת תכניות אסטרטגיות ותכניות אב. כמו כן, האשכול בונה את הפעילות בתחום הפיתוח הכלכלי - תיירותי. ע"מ להוביל באופן רוחבי את הכנת התכניות האסטרגיות ותכניות האב, ולבנות את תחום הפיתוח כלכלי תיירותי, האשכול מעוניין בבעל תפקיד שיהיה אחראי על ריכוז, הובלה ובניית התחומים והתכניות.

האתגר

האשכול גייס תקציבים לטובת ביצוע התכניות האסטרגיות ולבניית תחום הפיתוח כלכלי - תיירותי. תבנה מתדולוגיות עבודה לקידום תכניות מסוג זה, כולל תהליכי ביצוע ברמת מטה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מאיר חלי, מנכל

0506200474

איש / אשת קשר

ניתן לפנות למאיר

-

-

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page