top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי בעיריית בת ים

מזהה תפקיד:

26200-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

158,683

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. כתיבת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות מקושרות תקציב כולל מעקב ובקרה ומשוב ובקרה אל מול מנהלי האגפים
2. סיוע בגיבוש אסטרטגיה לעיר והובלת תהליכים אסטרטגיים חוצי ארגון בתחומים שונים
ניהול, ליווי וקידום פרויקטים ונושאים עירוניים המובלים על ידי מנכ"לית העירייה
3. ניתוח נושאים, מגמות והיבטים שונים והכנת חוו"ד מקצועיות

תחומי

אחריות

עיריית בת ים הינה מהמובילות בישראל בתוכניות "פינוי-בינוי" לסוגיהן. נוסף על אלו מיקומה המרכזי מוביל לשיתופה בפרויקטים ממשלתיים משמעותיים באזור גוש דן. לנתונים אלו השפעה משמעותית על עבודת העירייה בשנים הקרובות בכלל ההיבטים: פיתוח ארגוני, פיתוח תשתיות ופרויקטים עירוניים, פיתוח כלכלי ואיזון תקציבי לצד הגברת השירות לתושב.

האתגר

סנכרון בין יחידות העירייה השונות למימוש תכניות העבודה תוך המשך עבודה מבוססת נתונים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יודפת אפק ארזי, מנכ"לית העירייה

0506207336

איש / אשת קשר

ציון חלילי

0522557570

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page