top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אסטרטגי במועצה מקומית כסיפה

מזהה תפקיד:

91059-12

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

19,837

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. סיוע בהקמת היחידה לתכנון ואסטרטגיה
2. צמצום הפער התקציבי בין אסטרטגיה ליישום, מעקב ובקרה אחר יישום.
3. הובלת תהליכים אסטרטגיים חוצי ארגון, בנושאי פיתוח כלכלי, שירות.
4. תוכניות עבודה ותכנויות אב - שדרוג שגרת עבודה מקושרת תקציב, עבודה על פי מטרות ויעדים ארגוניים
5. צרכים עבודה עם נתונים - הקמת מאגר נתונים, מיפוי,

תחומי

אחריות

מועצה מקומית כסיפה לא עבודת עם תוכניות עבודה מקושרות תקציב ותכנון אסטרטגי, הרשות הכירה בחשיבות התכנון האסטרטגי ותוכניות עבודה כתחום ליבה אשר מסייע לה להתמודד עם אתגרי הרשות.

האתגר

הקמת האגף לתכנון ואסטרטגיה
אשר יבנה תוכנית אסטרטגית יצור ויוביל שגרות עבודה. וכן הובלה והטמעה של תוכניות עבודה מקושרות תקציב ברשות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חוסאם אבו סיאם, מנהל אגף תכנון ואסטרטגיה

0506450461

איש / אשת קשר

מרווא אלטלאלקה

0522935716

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page