top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני לתכנון ובקרה במועצה אזורית חבל אילות

מזהה תפקיד:

6253-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5,517

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. תכלול מערך הפרויקטים המפותחים ע"י האגף אל מול כלל הגורמים ברשות ומחוצה לה בדגש על ליווי תהליכים של צמיחה דמוגרפית בעלת מאפיינים ייחודיים
2. מעקב ומיצוי תקציבים מקולות קוראים ותמיכות
3. חיזוק השגרות הארגוניות באמצעות כתיבת תכניות עבודה וביצוע מעקב, בקרה, כתיבת נהלים והטמעתם
4. אחריות על התכנים המקצועיים באתר האינטרנט של הוועדה המקומית

תחומי

אחריות

צמיחה דמוגרפי ייחודית, שדורשת יצירת מרחב התומך בצורכי האוכלוסייה המתפתחת וגדלה.

האתגר

קידום, ייעול, מעקב, שליטה ובקרה על כלל התהליכים ההנדסיים כמענה לאתגרי הצמיחה הדמוגרפית ושיפור איכות חיי התושבים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אופיר לוי, מהנדס

0544366576

איש / אשת קשר

מירב עפרוני

0526044536

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page