top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני ותב"ע במועצה מקומית מגאר

מזהה תפקיד:

90481-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

24,350

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1. ליווי מעקב ובקרה לתוכניות ההרחבה והתחדשות עירונית.
2. מעקב ובקרה אחרי מתכננים החיצוניים.
3. ליווי תכנון תומך פיתוח כלכלי לשיפור רמת החיים של התושבים.
4. הובלת תהליכי שיתוף ציבור בכלל התוכניות

תחומי

אחריות

מג'אר הפכה בשנה האחרונה לעיר ונכללת בתכנית הממשלתית ליישובים הדרוזיים 716.
העירייה מקדמת 15 מתחמים להרחבת היישוב ובאגף הנדסה יש מחסור בכוח אדם מקצועי.
העירייה מתכננת לקדם היישוב דרך התחדשות עירונית.

האתגר

האגף מקדם את המשימות בעזרת צוותי תכנון במיקור חוץ.
מקיימים שיתוף ציבור באופן מצומצם.
איסוף הנתונים ומעקב אחרי החלטות עם גורמי חוץ ותכנון נסים לא באופן מתוכלל.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

טלאל עפאן, מהנדס עיריית מג'אר

0522581128

איש / אשת קשר

אנור גאנם

0527078997

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page