top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני ופרויקטים בעיריית נוף הגליל

מזהה תפקיד:

31061-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

54,213

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל ועמקים

1. סיוע בהיערכות האגף לצמיחה דמוגרפית מואצת
2. ליווי וניהול פרויקטים של תשתיות והטמעת תשתיות בפרויקטים רוחביים
3. תכלול ומעקב אחר פרויקטים עירוניים משלב התכנון ועד הביצוע
4. לווי מערך הGIS והטמעת מידע תכנוני
5. ליווי וקידום תכנון מפורט עד לאישור התכנית

תחומי

אחריות

עיריית נוף הגליל חתמה על הסכם גג לתוספת של 7000 כ- יחידות דיור. בנוסף כיום ישנם כ 52 מתחמי התחדשות עירונית במסלול יזמי בעיר כאשר 17 מהם נמצאים בהליכים סטטוטוריים כאלו ואחרים. האתגרים העומדים בפני הרשות עצומים: קליטה של עשרות אלפי תושבים חדשים כבר בשנתיים הקרובות, הקמת תשתיות ומבני ציבור, הגדלת הכנסות הרשות על מנת לספק מענה מיטבי לתושבים בדגש על מבני חינוך, כלכלה עירונית, תנועה ותחבורה, שירות לתושב, תרבות וספורט.

האתגר

היום מקודמות תכניות מפורטות רבות בהתאם לתוכנית האסטרטגית לשנת היעד 2050.
האתגרים של גידול האוכלוסייה נענים בקידום תכניות של בינוי ופיתוח, תחבורה, חינוך, רווחה ותעסוקה.
מטרת התהליך היא לתת מענה הולם לצרכי האוכלוסייה הוותיקה והחדשה בעיר.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אתי בוצי, מהנדסת העיר

0507816813

איש / אשת קשר

שירי מור קנפו

0545318358

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page