top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני ופרויקטים במועצה מקומית ביר אל-מכסור

מזהה תפקיד:

90998-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

10,847

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

המפרץ

1. קידום תכניות מפורטות כנגזרת של התכנית הכוללנית, כגון: תכנון קריית ספורט ומתחם הרכבת הקלה ושיתוף ציבור
2. ריכוז התכנית האסטרטגית ביר אלמכסור 2050
3. ניהול ממשקים עם גופים סטטוטוריים, מתכננים, קבלנים וספקים
4 .סיוע בגיוס משאבים לקידום פרויקטים

תחומי

אחריות

ביר אל מכסור נמצאת בתנופה מבחינת פיתוח תשתיות ובנייה חדשה: מבני ציבור, בתי ספר וגני ילדים, ובעתיד מתוכנן
להקים אזור תעשייה, רכבת קלה ושכונות מגורים. ביר אל מכסור בתכנית 550.
האתגר הוא לקדם תכניות רחבות ויש מחסור במשאב אנושי ברשות.

האתגר

בשנים האחרונות המועצה עברה שינוי ארגוני מהותי. המועצה מצליחה לנצל באופן אפקטיבי תקציבי ממשלה
המאפשרים להקים ולשפץ מבני ציבור ופיתוח תשתיות ציבוריות, קידום ופיתוח פרויקטים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חמזה חוג'יראת, מהנדס הרשות

0544250019

איש / אשת קשר

תייסיר קאסם

0508383111

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page