top of page

רפרנט/ית תכנון אורבני ופרויקטים

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

9121

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. שותפות בכתיבת תוכנית המתאר החדשה ובכלל זה תכנון שכונה חדשה, פיתוח תשתיות, שטחים ומבני ציבור
2. ליווי מעקב ובקרה אחר פרויקטים במחלקת הנדסה.
3. מיצוי משאבים מגופי ממשלתיים וגופים ציבוריים לביצוע פרויקטים הנדסיים.
4. יזום וקידום תוכניות אב בתחומי המרחב האורבני.

תחומי

אחריות

המועצה המקומית קצרין נמצאת בתהליך צמיחה מואצת בעקבות החלטת ממשלה 864 ותוכניות ותמ"ל. יש צורך בליווי וניהול תהליכי תכנון ובנייה שונים והתאמת התשתיות למספר התושבים המתוכנן, לצד שמירה ושדרוג המרקם הוותיק. זוהי הזדמנות לקחת חלק בבניית עיר חדשה בישראל ובגולן.

האתגר

רה ארגון של מחלקת הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה והתאמת הכלים לצמיחה המואצת והצרכים השונים שעולים כנגזרת מהגידול באוכלוסייה, הגדרת תפקידים מותאמת.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אנה ליבקין

איש / אשת קשר

עינת קורן

0505487898

מעין בלוך

bottom of page