top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני ופיתוח אסטרטגי בעיריית דימונה

מזהה תפקיד:

32200-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

41,665

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. גיבוש תפיסה תכנונית ארוכת טווח
2. קידום תכנון אסטרטגי לטובת פיתוח תשתיות, שטחים פתוחים, ומבני ציבור
3. ניהול פרויקטים וקידום תוכניות מורכבות בראי פיתוח בר קיימא
4. הטמעת נושא 'עיר חכמה' בעבודתו השוטפת של האגף והטמעת דשבורד נתונים

תחומי

אחריות

העיר דימונה נמצאת בצמיחה דמוגרפית בשנים האחרונות, מה שמצריך תכנון מקצועי של עבודתה ואגפיה. אגף הנדסה בעיריית דימונה מיישם את הסכם הגג של העירייה ומקדם תוכנית אסטרטגית בהתאם לכך. לאגף ההנדסה חסרה ראייה תכנונית מקיפה לקידום תכנון לטובת פיתוח תשתיות, שטחים פתוחים, ומבני ציבור.

האתגר

הרשות עוסקת בימים אילו, באפיון וקידום תהליכים הנדרשים לצורך כך, תכנון תבע"ות למגורים, מסחר ותעשייה שטחים פתוחים והתחדשות עירונית. תוך למידה מפרקטיקות תכנוניות עכשוויות. תכנון עירוני מקיים לטובת יצירת מרקם עירוני בר קיימא ויצירת תשתית עירונית לבניה מתקדמת.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

גיא דוננפלד, מהנדס העיר

0524709247

איש / אשת קשר

אסתי אלישייב

0545613791

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page