top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון אורבני במועצה מקומית כפר קרע

מזהה תפקיד:

90654-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

20,553

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. תכלול, קידום וליווי תכניות מפורטות במתחמים כנגזרת של תכנית המתאר .
2.מיפוי צרכי השטח והכנת פרוגרמה למתחמים בהתאמה להנחיות תכנית המתאר הכוללנית
3.סיוע וקידום מכרזים בתחום התכנון
4. ניהול הקשר עם גופי התכנון ומוסדות ממשלתיים רלוונטיים

תחומי

אחריות

המועצה מקדמת תכניות מפורטות כנגזרת של התכנית הכוללנית ליישוב, כולל תכנון מתחמים חדשים במסגרת החלטת ממשלה 550.
יש צורך בליווי התכנון, במיפוי צורכי השטח, בקביעת מטרות ויעדים וכן בניהול קשר שוטף עם החברה המתכננת

האתגר

מימוש תקציבי החלטת ממשלה 550 בתחום התכנון
קודמו מכרזים לתכנון

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אינאס פאהום חורשיד, מהנדסת המועצה

0545598644

איש / אשת קשר

שאדי ראבי

0506207987

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page