top of page

רפרנט/ית תכנון אורבני

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34401

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. קידום תוכניות אסטרטגיות בהתאם לחזון של מהנדסת הרשות.
2. קידום תב"עות בנושאי פיתוח כלכלה עירונית, מקומית ואזורית כמו: אזורי תעסוקה.
3. ניהול פרויקטים תכנוניים בעולם התחבורה והמרחב הציבורי.
4. ניהול הממשקים מול גופים ממשלתיים,
מוסדות התכנון והועדה המקומית החדשה.

תחומי

אחריות

העיר חריש נמצאת בגידול מואץ. בין השנים 2016 ל-2023 קצב הגידול היה הגבוה ביותר בארץ.
בשנה האחרונה הרשות מתייצבת במספר התושבים ובתוך כשלוש שנים יסתיים בינוי מתחם ה"טרפז" של 6000 תושבים נוספים ומתחם נוסף של חריש דרום עם 10 אלף נוספים. הרשות בדיוק מסיימת תהליך של מעבר מועדה מיוחדת לתכנון ובניה לוועדה מקומית. מתן שירות שוטף ומיטבי לתושבי בעיקר הקיימים. הרשות מסתכלת ונערכת לטווח הבינוני והרחוק בו העיר תאכלס עשרות אלפי תושבים נוספים.

האתגר

תחום התכנון והבנייה עבר בחודש פברואר מסמכות הועדה המיוחדת שהוקמה בחריש בשנת 2008, לידי הועדה המקומית לתכנון ובניה. הרשות נערכת כעת למתן שירות שוטף ומיטבי לתושבי העיר הקיימים כמו גם, היערכות לטווח הבינוני והרחוק בו העיר תאכלס עשרות אלפי תושבים נוספים, כולל תכנון שטחה הצפוני של חריש שעתיד להכפיל את גודלה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שרון פישמן

איש / אשת קשר

ספיר שמידט

0545715234

מיה בירמן

bottom of page