top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון, פרויקטים מערכתיים וכלכליים בעיריית קרית שמונה

מזהה תפקיד:

x

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

24,453

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. סיוע בקידום הכנת תכניות אב נושאיות רב שכבתיות בנושאים של תחבורה, מרחב ציבורי, שיקום מרחבי שכונות, מוסדות תרבות וחינוך וכדומה
2. ייזום, תכנון, פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים מניבים וגיוס משאבים ותקציבים
3. קידום ממשקי עבודה מול מחלקות האגף, אגפי העירייה, ורשויות סמוכות בראייה מערכתית

תחומי

אחריות


עיריית קריית שמונה נמצאת בתהליך פיתוח אורבני מואץ וצמיחה משמעותית, בהתאם ליעד לאומי של שילוש אוכלוסיית העיר והפיכתה לעיר המחוז של הגליל המזרחי. בנוסף, בהתאם לחזון העירוני החדש, נמצאת העיר בתהליכי התחדשות עירונית ופרויקטי תשתית כלל אזוריים (רכבת, אוניברסטיה, מט"ש, בית חולים). כל זאת לצד מצב של עירייה הזקוקה ליצירת הכנסות עצמיות מארנונה עסקית ופיתוח פלטפורמות ליזמות כלכלית.

האתגר

כמענה לאתגר שהוצג, קריית שמונה החלה במספר תהליכים תכנוניים רחבי היקף, ביניהם: הכנת תכנית אסטרטגית בהובלת אונ' תל אביב; הכנת מסמך מדיניות כלל עירוני בשיתוף עם מנהל התכנון ב-מחוז צפון; תהליך של ועדת חקר גבולות והכנסות להרחבת שטחי השיפוט של העיר; הכנת תב"ע להתרחבות העיר עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון; ליווי תכנון התב"ע למסילת הרכבת ומספר תכניות בתחומי ההתחדשות העירונית.
הרשות מקדמת "פורום תכנון אזורי" בשיתוף פעולה עם גורמים רבים משמעותיים ביניהם, מנהל התכנון, רשויות שכנות והאשכול, גופים חוץ ממשלתיים וקרנות .

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

טל עוזיאל כרמל, מהנדסת העיר והוועדה המקומית

0526088720

איש / אשת קשר

טל עוזיאל כרמל

0526088720

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page