top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תחום תכנון מפורט במועצה מקומית עספיא

מזהה תפקיד:

90534-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13,121

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז, ליווי מעקב ובקרה אחר תוכניות קיימות בתחום התכנון
2. ליווי ויזום תכניות חדשות לפיתוח מרחב ומבנה ציבור בקרית הספורט
3. אחראי על תהליכי שיתוף ציבור המקבילים לתהליכי התכנון
4. גיוס תקציבים והרשאות המיועדים לתכנון מפורט

תחומי

אחריות

האתגר המרכזי במועצה המקומית עספיא הוא קידום תכנון מפורט בישוב, במסגרתו הרשות נדרשת לייזום, תכנון, ליווי וניהול מספר רב של תכניות אל מול מגוון גורמים: וועדות התכנון השונות, משרדי ממשלה וגורמי חוץ. המועצה תפעל להגשת תוכניות בתחום שיפוטה על מנת להסדיר את השטחים הציבוריים, תהליכי הבנייה, מתן מענה לדיור לתושבי הכפר ובעלי העסקים וכן חיבור הנכסים לחשמל ותשתיות.

האתגר

מחלקת ההנדסה עוברת תהליך של רה-ארגון במסגרתו מבוצעת חלוקת תפקידים מוגדרת בתוך המחלקה לפיה נושא התכנון המפורט יופרד מנושא התכנון האסטרטגי. המחלקה מונה 4 עובדים מקצועיים בלבד ותחום התכנון המפורט אינו בינהם, ויש צורך באיש מקצוע אשר יוביל את התחום ויחסוך זמן ועלויות לרשות המקומית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אחמד חסון, מהנדס מועצה

0522830769

איש / אשת קשר

עפיפה מנסור

0545560141

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page