top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תחום דיגיטציה וחדשנות ושירות לתושב במועצה מקומית ג'ת

מזהה תפקיד:

90628-2

תהליך השמה:

2023

דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12,970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. פיקוח, מעקב ובקרה אחרי יישום ומימוש החלטות וקולות קוראים (ממשלתיים וגופים נוספים)
2. הטמעת שגרות ניהול על ידי הטמעת מערכות דיגיטליות לניהול שוטף.
3. סיוע בבניית מוקד ונהלי עבודה הקשורים בעבודת המוקד.
4. תכלול רשותי של תהליכי דיגיטציה רוחביים למשל: שדרוג אתר הרשות, מערכת ניהול פרויקטים דיגיטלית ועוד
5. איסוף וניהול נתוני המוקד ליצירת מסד נתונים לקבלת החלטות ברשות

תחומי

אחריות

הרשות מתמודדת עם אתגר של בנייה, פיתוח ושדרוג העבודה פנים ארגונית ושיפור השירות עם התושב.
בנוסף, להרחבת התשתית הדיגיטלית במועצה ומעקב אחרי פרויקטים חוציי ארגון.

האתגר

הטמעת שגרות עבודה וניהול בתוך הארגון.
בנוסף להטמעת תהליכים לשיפור השירות לתושב, ובכללי: הכנת אמנת שירות, מעקב ובקרה אחרי עמידה ביעדי המחלקות באמצעות מערכת מעקב ליישום החלטות דיגיטלית וכו.
בנוסף לסנכרון העבודה הפנים ארגונית וקידום דיגיטציה בתהליכי רשות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עולא אבו גזאלה, גזברית

0508275054

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

0505933019

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page