top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית שיתופי פעולה ופיתח כלכלי בעיריית קרית מלאכי

מזהה תפקיד:

51034-12

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

28,016

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

שורק דרומי


1. הובלת שולחנות עגולים בנושא פיתוח כלכלה מקומית וכתיבת נייר עמדה בתחום פיתוח כלכלי
2. ייזום פרויקטים לחיזוק כלכלת הרשות
3. מיצוי משאבים אל מול משרדי ממשלה וקרנות בתחום של פיתוח כלכלי

תחומי

אחריות

העיר קריית מלכי, מתמודדת אם כמה אתגרים עיקריים העדר מובילויות חברתית.
שגורמת לעיר להישאר עם אוכלוסייה חלשה .
העדר מקומות תעסוקה איכותיים .
. יצירת מקורות הכנסה נוספים לרשות במטרה ליצור חוסן כלכלי לרשות.

האתגר

התהליכים שאנו מובילים כיום הם פיתוח צירי ההיצע וצירי הביקוש כשהתהליך המשמעותי ביותר שצריך להתרחש הוא תהליך של חיבור כלל הקצוות לאקו-סיסטם לתהליך אחד שיסנכרן בין כלל המערכות בצורה שיזינו אחת את השנייה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יוסף כהן, מנהל האגף לפיתוח אסטרטגי

0523215323

איש / אשת קשר

יוסף כהן

0523215323

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page