top of page

רפרנט/ית שיתופי פעולה ופיתח כלכלי

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

28016

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

שורק דרומי

ארבעה תחומי אחריות:
1. הובלת שולחן עגול בנושא פיתוח כלכלה מקומית
2. ייזום פרויקטים לחיזוק כלכלת הארגון
3. קידום תהליכי חיסכון בתקציבי הארגון
4. אחריות על מיצוי ראוי של המשאבים שהושגו
5. חלק מצוות אגף אסטרטגיה

תחומי

אחריות

העירייה והעיר קריית מלאכי עוברים תהליכי שיפור משמעותיים בשנים האחרונות בהיבט של פיתוח כלכלי:
1. העיר והתושבים - בשנים האחרונות פועלת עיריית קריית מלאכי רבות בנושא המוביליות החברתית תוך שימת דגש על גילאי לידה ועד לתעסוקה כשישנם שני ציר פעולה - היצע וביקוש.
בציר ההיצע - אנו פועלים להוביל ליצירת בוגרים משמעותיים כמה שיותר (בגרות, הכשרות מקצועיות, לימודים אקדמיים וכו') ובציר הביקוש - לפתח אזורי תעסוקה חדשים אשר יקלטו את הבוגרים המשמעותיים.
2. העירייה - מגירעונות שוטפים ומצטברים של מעל מאה מיליון ₪ ותקציב רשותי של 150 מיליון ₪ בשנה ל- 0 גירעון שוטף וסגירת גירעון מצטבר (עומד היום על 17 מיליון ₪) ותקציב רשות של למעלה מרבע מיליארד ₪. יחד עם זאת חשוב מאוד להמשיך ולפתח את ההיבט הכלכלי של הארגון עיריית קריית מלאכי, בהיבטים של פרויקטים מניבי הכנסה ופרויקטים המצמצמים הוצאה בכדי להמשיך לאפשר לעירייה להמשיך ולצמוח.
לסיכום - האתגר העומד בפנינו הוא יצירת מערכת אקו-סיסטם שלמה אשר תחבר בין כל קצוות התהליך ותוביל לחיזוק כלכלי גם של העירייה וגם של התושבים והתושבות ברשות.

האתגר

כפי שנכתב בתשובה הקודמת התהליכים שאנו מובילים כיום הם פיתוח צירי ההיצע וצירי הביקוש כשהתהליך המשמעותי ביותר שצריך להתרחש הוא תהליך של חיבור כלל הקצוות לאקו-סיסטם לתהליך אחד שיסנכרן בין כלל המערכות בצורה שיזינו אחת את השנייה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסף כהן

איש / אשת קשר

יוסף כהן

0523215323

אימי שופן

bottom of page