top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית שירות לתושב ודיגיטציה בעיריית נתניה

מזהה תפקיד:

27400-5

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

269,660

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול תהליך "קליטת תושבים חדשים" – ליווי שלב ההפעלה וההטמעה, הפקת לקחים משלב ההטמעה והמשך פיתוח והרחבה של התהליך.
2. הוצאת תכנית העבודה אל הפועל, פיתוח ערוצי שירות נוספים.
3. הטמעת כלים טכנולוגיים לשיפור השירות לתושב.
4. הובלת תהליכים פנים ארגוניים בשיתוף עם מחלקות ואגפי העירייה במטרה לשפר את השירות לתושב.
5. סיוע בפיתוח יחידת תפעול ותחזוקת מערכת ה CRM.
6. איסוף וניהול מסד הנתונים הנוגעים להכרות ושירות לתושב - לבניית אסטרגיה לעתיד, וקבלת החלטות בהווה.

תחומי

אחריות

העיר נתניה מונה כ- 268,000 תושבים ומאופיינת בהגירה חיובית. העיר מונה מגוון רחב מאוד של תושבים וקהילות שונות, דוברי שפות שונות, צרכני שירותים שונים ומותאמים מאגפי העירייה.
באגף השירות לתושב קיימים מספר אתגרים מרכזיים: פערי תרבות באופן צריכת השירותים, פערי שפה, שונות באוריינות דיגיטלית, כמו כן - היכרות חלקית של התושבים עם השירותים והזכאויות העומדים לרשותם.

האתגר

אגף השירות והחדשנות לתושב, פועל במגוון ערוצים בכדי לחולל מהפכה בשירות, להתאים את השירות לתושבים מבחינה פרסונלית במגוון "אירועי חיים", להנגיש את השירות לתושב באופן "מושך" (התושב יוזם את הקשר) ובאופן "דוחף" (העירייה יוזמת את הקשר) ולייצר ראייה הוליסטית של התושב באופן חוצה יחידות.
במסגרת תפיסה זו, נמצאים מגוון של תהליכי עבודה בשילוב טכנולוגיה בשלבים שונים של פיתוח והטמעה. בין אלו ניתן למצוא פיתוח תהליך שירות ייחודי לתושבים חדשים, הטמעת מערכת CRM ואיגום שירותים לצורך שיפור השירות והפחתת הבירוקרטיה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אלון אופיר, מנהל אגף שרות וחדשנות לתושב

0523222870

איש / אשת קשר

אלון אופיר

0523222870

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page