top of page

רפרנט/ית שירות לתושב ודיגיטציה

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. הקמת פונקציות דיגיטליות של שירות עצמי עבור התושבים והטמעתן בתוך במערכות הקיימות - שדרוג תהליכי שירות לתושב, והטמעת דיגיטציה של תהליכים אלו.
2. סיוע בבניית מוקד ונהלי עבודה הקשורים בעבודת המוקד.
3. תכלול רשותי של תהליכי דיגיטציה רוחביים למשל: שדרוג אתר הרשות, מערכת ניהול פרויקטים דיגיטלית ועוד
4. איסוף וניהול נתוני המוקד ליצירת מסד נתונים לקבלת החלטות ברשות
5. ניתוח ועיבוד נתוני אוכלוסיה והפקת תובנות עבור דרגי ההנהלה הבכירה לניהול שוטף ובניית אסטרטגיה עתידית.

תחומי

אחריות

מועצה מקומית ג'ת שמה לה לדגל את נושא השירות לתושב ביישוב. השנה הוגדרה כשנת השירות על ידי ראש הרשות.
המועצה פועלת להקים מערך שלם של שירות הכולל בתוכו את כל השירותים לתושב.
צעד כזה דורש התמודדות עם הקשיים בהנגשת ופיתוח השירותים המוניציפליים לכל האוכלוסייה. במועצה כיום אין מקדם דיגיטלי וקיים קושי בדיוק השירותים הנדרשים לציבור.

האתגר

הרשות התחילה כשלב ראשון בהקמת מוקד עירוני לטיפול, איתור, ריכוז, מעקב ובקרה אחרי פניות הציבור הרחב.
בנוסף להטמעת תהליכים לשיפור השירות לתושב, ובכללי: הכנת אמנת שירות, מעקב ובקרה אחרי עמידה ביעדי המחלקות באמצעות מערכת מעקב ליישום החלטות דיגיטלית וכו.
בנוסף לסנכרון העבודה הפנים ארגונית וקידום דיגיטציה בתהליכי רשות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אשרף חנדקלו

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

0505933019

מיה בירמן

bottom of page