top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית שירות לתושב במועצה מקומית מג'ד אל-כרום

מזהה תפקיד:

90516-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

16,131

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ניהול יחידת שירות לתושב
2. CRM ניהול מערכת
3. ניהול הקשר ופניות הציבור
4. מדידה, מעקב ובקרה על תהליכי השירות

תחומי

אחריות

מג'ד אל כרום סיימה בשנה שעברה את התכנית הממשלתית 922, בה הוחלט לקדם את השירות לתושב בציר הארגוני של הרשות. כיום הרשות נמצאת בהחלטת ממשלה 550 לרשויות הערביות.
אתגר הרשות הוא לפתח קשר מעמיק ורציף עם התושבים כדי לשפר את השרות הניתן להם על ידי מחלקות הרשות.


האתגר

הרשות נמצאת היום בהתנעת בניית מוקד רשותי לשירות לתושב במטרה להוביל תהליכים מכווני שירות לתושב. הרשות עובדת על שיפור המדיה הדיגיטלית ואתר האינטרנט . בנוסף, מובילה הרשות פרויקטים אסטרטגיים לקידום תהליכים לאיסוף מידע והנגשתו לתושבים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רבאח מנאע, מזכיר המועצה

02270145

איש / אשת קשר

אריג' נסרה

0544740732

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page