top of page

רפרנט/ית קיימות וסביבה

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

השרון

1. הובלה וקידום בניית תוכנית אסטרטגית לתחום הסביבה והקיימות במועצה ומקומית ג'לג'וליה
2. ניהול פרויקטים הפועלים כיום בתחום
3. ייזום וקידום פרויקטים ויוזמות חדשות בתחום הסביבה, טיפול בפסולת, קיימות ומודעות סביבתית
4. גיוס ומיצוי משאבים עבור תהליכים הנוגעים לסביבה וקיימות מרמת הקול הקורא.

תחומי

אחריות

מועצה מקומית ג'לג'וליה נמצאת בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים- הן אתגרים כלליים שעדות להם אנו רואים בארץ ובעולם, והן אתגרים נקודתיים הנוגעים לרשויות בחברה הערבית, מחסור כוח אדם המטפל בתחום וצורך בקידום מודעות סביבתית.

האתגר

מועצה מקומית ג'לג'וליה מובילה ויוזמת פרויקטים חדשניים ופורצי דרך בתחום איכות הסביבה, קיימות וטיפול בפסולת, אשר גם מניבים הכנסות ורווחים לרשות. המועצה מעוניינת להרחיב ולמקסם את הפרויקטים הקיימים וליזום ולהוציא לפועל פרויקטים חדשניים נוספים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איתי צחר

איש / אשת קשר

אתי כהן

0503079867

מיה בירמן

bottom of page