top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית קידום יזמות, עסקים ותעשיה באשכול באשכול רשויות הכנרת והעמקים

מזהה תפקיד:

1-21

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

-

מדד חברתי-כלכלי

-

תושבים

186,597

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

התפקיד הינו באשכול

1. ניהול וריכוז פורום שותפים להובלת מהלך קידום עסקים קטנים ובינוניים במרחב אשכול
2. הקמה והכשרת מערך רכזים ומובילי עסקים קטנים במרחב האשכול
3. איתור והנגשת משאבים רלוונטיים לרשויות ולבעלי העסקים ברשויות
4. בניית והובלה של תכנית אסטרטגית לקידום עסקים קטנים ובינוניים באשכול, בדגש על תיירות

תחומי

אחריות

האשכול מוביל תהליכי פיתוח כלכלי אזורי באמצעים מגוונים. בתחום העסקים הקטנים קיים פער אזורי משמעותי הן מבחינת כמות העסקים, איכותם והנגשתם לעולם התיירות והתיירים, וכן במתן ליווי ומשאבים מצד גורמים רשותיים וממשלתיים.

האתגר

האשכול יוביל תהליך לריכוז כלים ומשאבים עבור פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים במרחב האשכול והתאמתם לצרכים תיירותיים. ,בכלל זה: חיבור שותפים ממשלתיים רשותיים עסקיים וממגזר שלישי, הכשרה של מרכזי תחום בכל אחת מרשויות האשכול, ובניית חבילות הכשרה והעצמה לבעלי העסקים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שקד גולדמן, מנהל אגף פיתוח כלכלי

0522445033

איש / אשת קשר

שקד גולדמן

0522445033

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page