top of page

רפרנט/ית קידום יזמות, עסקים ותעשיה באשכול

דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1.ניהול וריכוז פורום שותפים להובלת מהלך קידום עסקים קטנים ובינוניים במרחב אשכול
2 . הקמה והכשרת מערך רכזים ומובילי עסקים קטנים במרחב האשכול
3 . איתור והנגשת משאבים רלוונטיים לרשויות ולבעלי העסקים ברשויות
4. בניית והובלה של תכנית אסטרטגית לקידום עסקים קטנים ובינוניים באשכול, בדגש על תיירות

תחומי

אחריות

האזור מאופיין בריבוי יזמים ועסקים קטנים המסתמכים ברובם על ענף התיירות.
קיים פער אזורי משמעותי הן מבחינת כמות העסקים, איכותם והנגשתם לעולם התיירות והתיירים, וכן במתן ליווי ומשאבים מצד גורמים ברשויות וגורמים ממשלתיים.

האתגר

קידום משותף של התיירות והתיירנים באמצעות עבודה אסטרטגית ( מיתוג, שיווק, קידום ובניית מוצרים אזוריים) ובפרקטיקה - פיתוח יזמויות חדשות וחיזוק עסקים קיימים והתאמתם לענף התיירות.
האשכול יוביל תהליך לריכוז כלים ומשאבים עבור פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים במרחב האשכול והתאמתם לצרכים תיירותיים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שקד גולדמן

0522445033

איש / אשת קשר

שקד גולדמן

מעין בלוך

bottom of page