top of page

רפרנט/ית פרויקטים תשתיות ובינוי

פיתוח כלכלי, שירות לתושב, תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. ייצוג נושא הנדסה ובינוי אזורי מול הרשויות ובשותפות עימן
2. ריכוז ותיאום ממשקי הנדסה, בינוי ותשתיות מתוך האשכול וקידומם
3. ליווי תהליכי הנדסה ובינוי של פרויקטים ציבוריים מול זרועות הממשלה השונות וכלל בעלי עניין (מפעל הפיס, ביטוח לאומי ועוד)
4. ניהול והובלת תהליכי הנדסה ובינוי מול קבלני הביצוע ויועצי האשכול הנדרשים.
5. ניהול וקביעת שגרות עבודה, ניהול תקציבים, ניהול ובקרת גאנט עבודה, ניהול בקרת שינויים וחריגים ועוד

תחומי

אחריות

תחום הנדסה, תשתיות ובינוי הינו חלק עיקרי מעשיית האשכול ומטופל באספקטים שונים. האשכול פועל לצמצום פערים ברשויות להובלת פרויקטי הנדסה באופן מיטבי (ניהולי, הנדסי ותקציבי) בעוד החלופות הקיימות כיום אינן עונות על הצרכים בשטח. האשכול נמצא במהלך משמעותי של הקמת מערך לשירותי ייזום, בינוי ופיתוח תשתיות הנדסיות שיאפשר איגום הזדמנויות, יכולות ומשאבים לטובת כלל מרחב האשכול.

האתגר

האשכול הקים מערך של שירותי הנדסה, תשתיות ובינוי אשר נותן מענה לכלל הרשויות בשלבי הפרויקטים השונים, החל משלב הייזום, תכנון, ביצוע וניהול הפרויקט באמצעות מבחר קבלני ביצוע, חברות פיקוח ויכולות גיוס ואיגום תקציבים ומשאבים. דוגמאות לפרויקטים אשכוליים: תכנון, שיקום והקמת שטחים פתוחים, הקמת מבני ציבור, הקמת בתי ספר, תכנון וביצוע טיילת החוצה את מרבית יישובי האשכול, תכנון והקמת קריית ספורט אזורית ועוד.
באשכול קיים מנהל אגף הנדסה, תשתיות וסביבה- מהנדס במקצועו, המקדם את תחום הסביבה והתשתיות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דימה גולדין

איש / אשת קשר

אושרית ברבי

0533012321

מעין בלוך

bottom of page