top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פרויקטים תכנוניים במועצה מקומית ג'ת

מזהה תפקיד:

90628-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12,970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול וקידום פרויקטים תכנוניים, בין היתר תכניות לאיחוד וחלוקה, ולהתחדשות עירונית
2. ליווי תכניות מתאר מפורטות
3. ריכוז, ליווי, מעקב ובקרה אחר התקדמות תכניות
4. ניהול הממשקים עם גופי ומוסדות תכנון ומשרדי ממשלה

תחומי

אחריות

הרשות מקדמת כמה תכניות בתחום הדיור, התעשייה והמסחר. רוב הקרקעות בבעלות פרטית, והרשות בתהליך חשיבה לקידום איחוד חלוקה. כמו כן התכניות מייצרות שינוי בפני הישוב מבחינה תכנונית.

האתגר

הרשות מקדמת תכניות תכנוניות, תכנית המתאר נמצאת בתהליכי אישור סופי. כמו כן החלטת ממשלה 550 מתייחסת לקידום התכנון.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מוחמד אבו נאצר, מהנדס

0542031128

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

0505933019

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page