top of page

רפרנט/ית פרויקטים תכנוניים

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1 . ניהול וקידום פרויקטים תכנוניים, בין היתר תוכניות לאיחוד וחלוקה, ולהתחדשות עירונית.
2 . ליווי, ריכוז, מעקב ובקרה אחר התקדמות תוכניות מתאר מפורטות.
3 . ניהול הממשקים עם גופי ומוסדות תכנון ומשרדי ממשלה לייזום ומעקב אחר פרוייקטים תכנוניים.

תחומי

אחריות

הרשות מקדמת מספר תוכניות בתחום הדיור, התעשייה והמסחר. רוב הקרקעות בבעלות פרטית, והרשות בתהליך
חשיבה לקידום איחוד וחלוקה. כמו כן, התוכניות מייצרות שינוי בפני הישוב מבחינה תכנונית, כלכלית, קהילתית.

האתגר

הרשות מקדמת תוכניות תכנוניות, תכנית המתאר נמצאת בתהליכי אישור סופי. כמו כן החלטת ממשלה 550 מתייחסת לקידום התכנון.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוחמד אבו נאצר

0542031128

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

מיה בירמן

bottom of page