top of page

רפרנט/ית פרויקטים כלכליים

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

5255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. מיפוי ההזדמנויות והאתגרים לפיתוח כלכלי ועסקי במרחב הרשותי.
2. ייזום והובלת פרויקטים כלכליים ועסקיים לרבות הכנת מודלים כלכליים, מעקב אחר משימות וביצוען.
3. ריכוז, מעקב ובקרה של פרויקטים מובילים בליבת העשייה הרשותית.
4. הובלת תהליכים אסטרטגיים חוצי ארגון.

תחומי

אחריות

מועצה מקומית עמנואל מתכוננת להכפלת האוכלוסייה ובתוך כך להכפלת ההוצאות עבור התושבים והבנת הצורך במציאת מקורות הכנסה.

האתגר

פיתוח מנועי צמיחה כלכליים לרשות כחלק מהיערכות לגדילה באוכלוסייה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

טלי דגן

054-5651316

איש / אשת קשר

תמר ולד פרל

0542182294

עדי כהן

bottom of page