top of page

רפרנט/ית פרויקטים ותכנון אסטרטגי באגף השירות והאסטרטגיה

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

30613

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. כתיבה, מעקב ובקרה על תוכנית העבודה של אגף השירות והאסטרטגיה.
2. ריכוז והובלת מסד נתונים רשותי, מיפויים ותחזיות כתשתית לקבלת החלטות מבוססות נתונים על בסיס נתוני BI.
3. שיפור תהליכים פנים ארגוניים וחיזוק ממשקים וסנכרון העבודה הפנים ארגוניים.
4. פיתוח והובלת פרויקטים של פיתוח ארגוני בתחומי השרות לתושב .
5. קידום שירותים דיגיטליים.

תחומי

אחריות

עיריית מגדל העמק נמצאת בתהליכי גידול מואץ תחת הסכם גג. במסגרת הליך זה העיר קולטת ותקלוט תושבים חדשים רבים. הצמיחה הדמוגרפית המואצת מצריכה הערכות וחיזוק התשתיות הארגוניות והעירוניות והשירותים המוניציפליים.

האתגר

הרשות הקימה את אגף השירות לתושב כאגף מטה האמון על קידום, פיתוח והובלה של תהליכי השירות. האגף מרחיב את פעילותו לתחום האסטרטגיה והטמעת תפיסה וקבלת החלטות מבוססות נתונים. הרשות עוסקת ומקדמת תהליכי פיתוח ארגוני, שיפור וייעול ממשקי העבודה פנים וחוץ ארגונים תוך פיתוח ערוצי תקשורת ושירותים דיגיטליים לתושב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איילה זלצר

איש / אשת קשר

איילה זלצר

0525982986

מיה בירמן

bottom of page