top of page

רפרנט/ית פרויקטים ותכנון אורבני

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

21229

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים


1. ניהול, קידום וליווי תכניות מפורטות מול מתכננים, משרדי ממשלה וועדות התכנון.
2. ניהול, הטמעה ואחריות על מנגנוני ניהול ידע (GIS).
3. ריכוז וניהול פרויקטים בתחום התחבורה, כולל תיאום בין הפרויקטים והצוותים השונים, תיאום מול משרד התחבורה, גיוס תקציבים וניהולם.
4. הובלת פרויקטים שונים המקודמים במסגרת התכנית האסטרטגית.

תחומי

אחריות

בשנים האחרונות העיר בית שאן פורצת ותופסת את מקומה כישות אסטרטגית מרכזית במרחב האזורי, הלאומי והבינלאומי בעקבות פתיחת קו הסחורות מירדן לנמל חיפה במסגרת הסכם השלום. מעבר הגבול יהווה מוקד פעילות עסקית ובית שאן כמרכז האורבני הקרוב ביותר צריכה להכין את עצמה למתן מענה לתהליך הגיאו-מדיני והכלכלי בדגש על צרכים עתידיים. בנוסף בשנים האחרונות בית שאן נמצאת בתנופת תכנון ופיתוח במטרה לממש את הפוטנציאל הטבעי שלה. כיום מקודמות שכונות חדשות, מנוהלים תהליכי התחדשות עירונית, פרויקטים להחייאת ושדרוג המרחב האורבני ועוד.

האתגר

בכדי לממש את הפונציאל הגלום יש צורך בבניית יסודות כמו שדרוג מערכות ניהול המידע, גיבוש תכניות אב ומיפוי מצב קיים שיהוו את התשתית לעבודה מקצועית התואמת את היקפי הצמיחה והפיתוח הנדרשים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמר ברוך

איש / אשת קשר

יעל גריפלנד

0544345256

מעין בלוך

bottom of page