top of page

רפרנט/ית פרויקטים במיקוד

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

165160

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

1. תכלול פרוייקטים במיקוד של ראש העיר וניהול הממשקים בהתאמה (לדוגמא: תחבורה, שיכון, תרבות ופיתוח סביבתי)
2. קידום, מעקב ובקרה אחר פרויקטים משמעותיים, כולל הסרת חסמים
3. בנייה וטיוב תהליכים וממשקי עבודה בניהול הפרויקטים השונים
4. ריכוז נתונים אמפירים לטובת קבלת החלטות מיטבית

תחומי

אחריות

העיר בית שמש נמצאת בתהליך התפתחות חסר תקדים. בשנים הקרובות צפויה העיר לצמוח בקצב של 7.5% לשנה.
העירייה מתמודדת בשנים האחרונות עם אתגר משמעותי בניהול כלל הפרויקטים המתבצעים בעיר אשר דורש ניהול מעקב, בקרה וקידום פרואקטיבי.

האתגר

הרשות מתכוונת להוביל בשנים הקרובות מספר רב של פרויקטים. בהם מימוש החלטת ממשלה לפיתוח העיר, ויישום מיטבי של הסכם הגג.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמואל גרינברג

איש / אשת קשר

מיכל לוי

0526109919

עדי כהן

bottom of page